Dana ford Bình Định - TVBH Võ Thành Lý Số điện thoại: 0963.537.147

Đăng ký lái thử xe

CÔNG TY CỔ PHẦN DANA - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 73 Tây Sơn, TP Quy Nhơn - Bình Định

Phòng Kinh Doanh: Võ Thành Lý

Điện thoại: 0963 537 147 / 0934 915 357

Email: thanhlydnf001@gmail.com

website: www.fordquynhon.com

https://www.facebook.com/FORDQUYNHON